Roční klimatické charakteristiky 2015

Rok: 2010 2011 2012 2013 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Měsíční klimatické charakteristiky

Průměrná roční teplota - (z měření po 5 minutách)10.4°C
Průměrná roční teplota - (7, 14, 2x21 h)10.4°C
Max. teplota 07.08.2015 16:05 37.0°C
Min. teplota 06.02.2015 07:10 -9.4°C
Min. teplota přízemní (5 cm) 06.02.2015 07:10 -12.2°C
Min. relativní vlhkost 07.08.2015 16:10 23%
Úhrn srážek 506.3 mm
Výpar 969.4 mm
Tlak vzduchu - max. 18.02.2015 11:15 1041.8 hPa
Tlak vzduchu - min. 30.01.2015 15:00 975.9 hPa
Vítr - max. rychlost v nárazu 10.01.2015 21:38 26.6 m/s
UV záření - max. 23.06.2015 13:15 8.2 UV-i
Délka slunečního svitu 1853.2 hod
Sluneční energie - úhrn 1154.6 kWh/m2
Sluneční svit - max. intenzita 23.06.2015 13:15 1230 W
Výška sněhu max. 09.02.2015 6 cm
Promrznutí půdy - max. hloubka 09.02.2015 6 cm
Klasifikace dnů - počty dní:
Arktické dny (Tmax < -10°C)0
Ledové dny (Tmax < 0°C)1
Mrazové dny (Tmin -0,1°C a nižší)84
Mrazové dny (Tmin -10°C a nižší)0
Mrazové dny (Tmin -20°C a nižší)0
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C)132
Chladné dny (Tmax < 10°C)119
Letní dny (Tmax >= 25°C57
Tropické dny (Tmax >= 30°C)34
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)1
Slunečné dny (svit 0,1 hod a více)325
Se sněhovou pokrývkou (1 cm a více)16
Nejteplejší den (max. průměrná teplota) 08.08.201528.0 °C
Nejstudenější den (min. průměrná teplota) 06.02.2015-4.3 °C
Počty dní s denní průměrnou teplotou - 0,1°C a nižší (vegetační klid)20
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 5°C a vyšší (malé vegetační období)253
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 10°C a vyšší 177
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 15°C a vyšší (velké vegetační období)97
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 20°C a vyšší 47
Počty dní se srážkami všeho druhu 0,1 mm a více 174
Počty dní se srážkami všeho druhu 1 mm a více 91
Počty dní se srážkami všeho druhu 10 mm a více 14
Počty dní se srážkami všeho druhu 30 mm a více 1
Počty dní s promrzlou půdou 39
Teichův index vrcholného léta I = 0,5(10. /T7 + T8/ - /S7 - S8/) 231.20 T-i
Langův dešťový faktor (Roční Σ srážek / průměrná roční teplota vzduchu) 48.7 L-df
Mrazový index zimy (Σ záporných průměrných denních teplot v období 1.11.2014 do 15.3.2015) -57.1 I-m