Charakteristika stanice

1. Ohlédnutí do historie

Amatérská soukromá meteorologická stanice Hrušová byla založena už v roce 1974 jejím dosavadním pozorovatelem. Vznikla spontánně a zpočátku bez zacílené perspektivy dlouhodobého pozorování a měření počasí. Kontakty s odbornými pracovníky a členství v České meteorologické společnosti na sebe nedaly dlouho čekat a stanice byla záhy profilována na klimatologické zaměření. Od počátku byla zřetelná snaha o takové způsoby měření, které by byly porovnavatelné s profesionální meteorologickou službou, tedy podle platných Metodických pokynů ČHMÚ a doporučení WHO.
Od počátku založení stanice až do současnosti jsou celoročně měřeny atmosférické srážky čs. standardním srážkoměrem, resp. srážkoměrnou soupravou a staničními meteorologickými teploměry, maximovým a minimovým teploměrem umístěnými ve standardní meteorologické budce. Dobrá poloha stanice s ohledem na reprezentativnost dat tvořila významný aspekt pro pozdější dlouhodobá a systematická meteorologická pozorování, která tvoří současnou hodnotu stanice.

2. Poloha stanice

GPS: 49°54´59,46´´s. z. š. a 16°11´42,83´´v. z. d. Nadmořská výška 295 metrů n. mořem.

Klimatická oblast: mírně teplá, klimatický okrsek: B3, mírně teplý, mírně vlhký s mírnou zimou, pahorkatinný, okraj vesnice s otevřenou zahradou s trávníkem. Bez další obytné zástavby v širokém okolí, bez významnějšího vzrůstu stromů v blízkém okolí. Viz. Fotogalerie stanice obr. č. 1.

3. Vybavení meteorologické stanice

Standardní meteorologická budka, čs. standardní srážkoměr 886, ombrograf DG T (200 cm2), staniční teploměry, maximový teploměr, minimový teploměr (+1 ks i pro přízemní teplotu), vlasový vlhkoměr Metra 897.1, týdenní termohygrograf Metra 867, týdenní mikrobarograf Metra 868, Augustův psychrometr, rtuťový tlakoměr (neoriginální výrobek), anemoindikátor, (neoriginální výrobek), směrovka Kozumplík-Habarta na 9 m stožáru, heliograf Campbell-Stokesův Metra 875 s originálními pásky, (dále jen CSH), sněhoměrná tyč, mrazoměr Danilinův MP 75, půdní teploměr hl. 30 cm, 50 cm.

Na podzim 2013 byl nahrazen ve standardní meteorologické budce původní teplotně vlhkostní senzor za kalibrovaný přesnější senzor HTS15 (Sensirion) a byla porovnána jeho přesnost měření s údaji meteorologických teploměrů pro zachování kontinuity datových řad. Z téhož důvodu zůstal zachován za radiační štít prostor standardní meteorologické budky, a nikoliv ventilovaný radiační štít, který není v naší profesionální síti stanic příliš rozšířen. Více v souboru Mozny_budka_vs_AMS.pdf

Od podzimu 2013 je také používán kalibrovaný srážkoměr výroby Meteoservis MR3H - FC s rozlišením 0,1 mm napojený na stanici Davis. Stanice je při výpadku proudu automaticky přepojena na velkokapacitní záložní zdroj CSB GP112400 12V 40 Ah, Cyber Power, BS Series. Klasické meteorologické přístroje zůstávají jako záložní přístroje.

Na měrném pozemku soukromé meteorologické stanice byla na podzim roku 2013 vybudována ještě profesionální meteorologická automatická klimatologická stanice ČHMÚ vybavená standardními meteorologickými senzory, jejíž některá data jsou dostupná v grafu. Obě meteostanice zpracovávají a prezentují data zcela nezávisle.

4. Fotogalerie stanice - umístění čidel

5. Vlastnosti naměřených meteorologických údajů

Poloha stanice, umístění přístrojů i dosahovaná přesnost měření stanice Davis Vantage Pro+ splňují minimální požadavky a doporučení WHO kromě digitálního měření délky přímého slunečního svitu, které není její součástí. Výrobcem deklarovaná přesnost senzorů stanice Davis Vantage Pro+ je v provozních podmínkách dosažena.
Podrobněji na http://www.davisnet.com nebo http://www.davis.cz .

Teplota vzduchu: průměrná chyba měření: .................... -0,06 °C, s ? 0,12 °C (senzor SHT15)
Více na stránkach výrobce

Srážky: v specifikaci srážkoměru (PDF)

Přímý sluneční svit – Pyranometr Davis

Přesnost měření senzoru solární radiace Davis – viz http://www.davisnet.com je základem sofistikovaných výpočtů (F.Musiola) délky přímého slunečního svitu optimalizovaných podle naměřených hodnot slunoměrem SD5 z Meteoservisu Vodňany.
a) Denní délka přímého slunečního svitu:

Velikost denní chyby měření v desetinnách hodiny a její četnost výskytu za období říjen 2014 až prosinec 2015 je stanovena z 475 srovnávacích měření.

Odchylka (v 0,1 hod/den) Četnost (%) Chyba měření
0 až +/- 0,2 44,4 -
0 až +/- 0,4 18,1 mírná
+/- 0,5 až 0,6 16,5 výrazná
nad +/- 0,6 21,0 velmi výrazná

b) Měsíční délka slunečního svitu

Průměrná chyba v měření délky svitu za období jednoho měsíce dosahuje sice jen +/- 2 % skutečné délky svitu, ale při velké standardní směrodatné odchylce +/- 5,5 může tedy dosáhnout i k +/- 8 %.

c) Roční délka slunečního svitu

Roční délka slunečního svitu byla změřena s chybou -0,8% oproti skutečné délce svitu. Zkrácení délky svitu vlivem zastínění okolními překážkami je nevýznamné.

6. Zpracování naměřených údajů

Stanice načítá hodnoty rychlosti a směru větru každých 2,5 s, hodnoty srážek a venkovní teploty vzduchu každých 10 až 12 s, hodnoty relativní vlhkosti, UV záření a globálního záření každou minutu.
Naměřené hodnoty jsou ukládány každých 15 minut do databáze Davis Vantage Pro+. Data jsou průběžně kontrolována a teprve pak jsou použita k dalšímu klimatologickému zpracování. Historická data o průběhu počasí a jejich analýza je v tabelární a grafické formě uložena na stanici a nejsou zveřejňována.

Publikované údaje jsou aktualizovány každých 5 minut a nejsou jakkoliv upravovány. Mohou být zatíženy krátkodobým selháním měřící nebo přenosové techniky.

---------------------------------------------------------------

Autor stránek nenese odpovědnost za případné škody nebo následky vzniklé použitím publikovaných údajů.

----------------------------------------------------------------