Měsíční statistky - 04/2017

SELECT min(temp_outdoor) as temp_min, (select DATE_FORMAT(datum, '%d.%m. %H:%i') as datum from pocasi1 where temp_outdoor= (select min(temp_outdoor) from pocasi1 where month(datum)=04 and year(datum)=2017) and month(datum)=04 and year(datum)=2017 limit 1) as temp_min_time, (select DATE_FORMAT(datum, '%d.%m. %H:%i') as datum from pocasi1 where temp_outdoor= (select max(temp_outdoor) from pocasi1 where month(datum)=04 and year(datum)=2017) and month(datum)=04 and year(datum)=2017 limit 1) as temp_max_time, (select min(min_temp) from daily where month(datum)=04 and year(datum)=2017 limit 1) as temp_min_5cm, min(humidity_out) as hum_min, (select DATE_FORMAT(datum, '%d.%m. %H:%i') as datum from pocasi1 where humidity_out= (select min(humidity_out) from pocasi1 where month(datum)=04 and year(datum)=2017) and month(datum)=04 and year(datum)=2017 limit 1) as hum_min_time, (select concat(DATE_FORMAT(datum, '%d.%m. '), DATE_FORMAT(time, '%H:%i')) from daily where month(datum)=04 and year(datum)=2017 and min_temp=(select min(min_temp) from daily where month(datum)=04 and year(datum)=2017) limit 1) as temp_min_5cm_time, max(temp_outdoor) as temp_outdoor_max, (select round(avg(temp_avg_sub),1) from ( select date(datum) as datum_sub, avg(temp_outdoor) as temp_avg_sub from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) as prum) as temp_outdoor_avg, max(wind_speed) as max_wind_speed, max(wind_gust) as max_wind_gust, round(max((abs_press/10)),1) as press_max, round(min((abs_press/10)),1) as press_min, round((select ( (select sum(temp_outdoor) from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 and hour(datum)=7+1 and minute(datum)=0)+ (select sum(temp_outdoor) from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 and hour(datum)=14+1 and minute(datum)=0)+ 2*(select sum(temp_outdoor) from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 and hour(datum)=21+1 and minute(datum)=0) )/4/day(last_day('2017-04-01'))),1) as temp_outdoor_avg_71421, sum(rain) as rain_sum, (select sum(et_sel.et) from (select date(datum), max(et) as et from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) et_sel) as et_sum, (select round(avg(temp_outdoor),1) from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 and hour(datum)=7+1) as avg_7, (select round(avg(temp_outdoor),1) from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 and hour(datum)=14+1) as avg_14, (select round(avg(temp_outdoor),1) from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 and hour(datum)=21+1) as avg_21, (select round(avg(maximum),1) from (select max(temp_outdoor)as maximum,datum from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) as max_sub) as avg_max, (select round(avg(minimum),1) from (select min(temp_outdoor)as minimum,datum from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) as min_sub) as avg_min, (select round(max(prum),1) from (select avg(temp_outdoor) as prum , date(datum) as dat from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) as avg_sub) as max_avg, (select round(min(prum),1) from (select avg(temp_outdoor) as prum , date(datum) as dat from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) as avg_sub) as min_avg, (select count(sum_rain) from (select date(datum) as den, sum(rain) as sum_rain from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by den having sum_rain>0) as rain_sub) as rainy_days, (select max(sum_rain) from (select date(datum) as den, sum(rain) as sum_rain from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by den having sum_rain>0) as rain_sub) as max_rain, (select max(avg_sub1.dat) from( ( select round(avg(temp_outdoor),1) as prum , DATE_FORMAT(datum, '%d.%m.') as dat from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) as avg_sub1) where avg_sub1.prum= (select max(prum) from ( select round(avg(temp_outdoor),1) as prum , date(datum) as dat from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) as avg_sub) ) as max_avg_date, (select max(avg_sub2.dat) from ( ( select round(avg(temp_outdoor),1) as prum , DATE_FORMAT(datum, '%d.%m.') as dat from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) as avg_sub2) where avg_sub2.prum= (select min(prum) from ( select round(avg(temp_outdoor),1) as prum , date(datum) as dat from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) as avg_sub) ) as min_avg_date, (select DATE_FORMAT(datum, '%d.%m. %H:%i') as datum from pocasi1 where wind_speed= (select max(wind_speed) from pocasi1 where month(datum)=04 and year(datum)=2017) and month(datum)=04 and year(datum)=2017 limit 1) as max_wind_speed_time, (select DATE_FORMAT(datum, '%d.%m. %H:%i') as datum from pocasi1 where wind_gust= (select max(wind_gust) from pocasi1 where month(datum)=04 and year(datum)=2017) and month(datum)=04 and year(datum)=2017 limit 1) as max_wind_gust_time, (select wind_gust_max from daily where wind_gust_max=(select max(wind_gust_max) from daily where year(datum)=2017 and month(datum)=04 limit 1) and year(datum)=2017 and month(datum)=04 limit 1) as max_wind_gust_daily, (select concat(DATE_FORMAT(datum, '%d.%m. ') , DATE_FORMAT(wind_gust_max_time, '%H:%i')) from daily where wind_gust_max=(select max(wind_gust_max) from daily where year(datum)=2017 and month(datum)=04 limit 1) and year(datum)=2017 and month(datum)=04 limit 1) as max_wind_gust_time_daily, (select DATE_FORMAT(datum, '%d.%m. %H:%i') as datum from pocasi1 where round(((abs_press/10)),1)= (select round(max((abs_press/10)),1) from pocasi1 where month(datum)=04 and year(datum)=2017) and month(datum)=04 and year(datum)=2017 limit 1) as max_press_time, (select DATE_FORMAT(datum, '%d.%m. %H:%i') as datum from pocasi1 where round(((abs_press/10)),1)= (select round(min((abs_press/10)),1) from pocasi1 where month(datum)=04 and year(datum)=2017) and month(datum)=04 and year(datum)=2017 limit 1) as min_press_time, (select max(avg_sub1.max_rain_date) from( (select sum(rain) as sum_rain , DATE_FORMAT(datum, '%d.%m.') as max_rain_date from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum) having sum_rain>0) as avg_sub1) where avg_sub1.sum_rain= (select max(sum_rain) from ( select sum(rain) as sum_rain , date(datum) as dat from pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04 group by date(datum)) as avg_sub)) as max_rain_date FROM pocasi1 where year(datum)=2017 and month(datum)=04

< předchozí měsíc      následující měsíc >

Průměrná teplota (8, 15, 22 h)°C
Průměrná teplota (všechny hodnoty)°C
Nejvyšší teplota - °C
Nejnižší teplota - °C
Nejnižší teplota v 5 cm - °C
Průměrná teplota v 8 h°C
Průměrná teplota v 15 h°C
Průměrná teplota v 22 h°C
Průměrná maximální teplota°C
Průměrná minimální teplota°C
Nejteplejší den (max. prům. teplota) - °C
Nejchladnější den (min. prům. teplota) - °C
Nejnižší vlhkost - %
Klasifikace dnů
Arktické:
Ledové:
Mrazové:
S přízemním mrazem:
Chladné:
Letní:
Tropické:
Tropické noci:
Srážky mm
Výpar mm
Počet dnů se srážkami
Nejvyšší denní srážky (0-24 h) - mm
Max náraz větru - m/s
Max prům. rychlost větru - m/s
Maximální tlak - hPa
Minimální tlak - hPa
Délka slunečního svitu 128.5 h

BBCode